БИДНИЙ ТУХАЙ

TASHI DELEK
padm_schriftzug_tashi_delek_black

Tashi Delek гэдэг нь Түвд мэдчилгээ бөгөөд „Та амар сайн сууж байна уу “ гэсэн утгатай. Үгчилж орчуулбал эрүүл мэнд, сайн сайхан, амжилт гэдгийн нийлбэр.

Швейцарийн PADMA компани нь 1969 оноос эхлэн Түвдийн уламжлалт анагаах ухааны мэдлэг дээр үндэслэн ургамлын гаралтай эм болон хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэж байна.
PADMA-гийн бүх бүтээгдэхүүнүүд олон улсын эмийн стандартыг хангасан үйлдвэрлэлийн аргаар боловсруулагдана.
PADMA -гийн эмийн ургамлын бүтээгдэхүүнүүд нь дэлхий даяар хамгийн сайн судлагдсан Түвд-Монгол эмийн жорууд болжээ.